BRYLLAUP

Bryllaup ♥


Dette er ei stor hending som ein vil ta vare på minna frå. Å ha med fotograf denne dagen vil ein ikkje angre på. Moglegheitene er mange - alt frå kun bilete av paret etter sermonien til å ha med fotograf heile dagen.  Ved heildagsfotografering vil eg vera med frå paret vert pynta, gjennom sermonien,  parbilete, mingling, middagen med taler og latter, kakesprettinga ved kaffeen, når brudvalsen vert dansa og inn i dei seine nattetimane.


Her kan du sjå dei ulike pakkene eg tilbyr

Kjærleik Parfotografering som gjev minst 40 ferdige bilete. 

Løfter Fotografering av sermonien og parbilete som gjev minst 70 ferdige bilete.

Ringen Halvdagsfotografering i opptil seks timer. Her kan eg til dømes vere med frå sermonien til etter middag.  Dette gjev minst 200 ferdige bilete.

Evigheten Heildagsfotografering i opptil 12 timer. Til dømes frå pynting av brud og brudgom og ut til kaffe og dans etter middag. Dette gjev minst 350 ferdige bilete.


Andre løysingar er eg òg gjerne med å diskutere. Send meg ein førespurnad for pris og meir informasjon!

Copyright © Marit Sletten    Foto: Marit Sletten