VELKOMEN

Fotograf i Lom

Eg held til i Lom kommune i Nord-Gudbrandsdalen, Innlandet, og tilbyr eit dekkande og fleksibelt tilbod innan passfoto, portrett, baby-og bornefotografering, bryllaups-og konfirmasjonfoto, eventar og reklame-og marknadsføringsfoto. Det er moglegheiter for fotografering både i studio og på location.  Sjå deg rundt for informasjon om dei ulike tilboda, og skulle du ha eit ynskje om noko anna enn det som står her - nøl ikkje med å ta kontakt!

Passfoto


I ulike samanhengar treng ein passfoto. Skal ein ha passfoto til ordinært pass og er over tre år, er dette noko dei ordnar på politikontoret. Skal ein derimot ha passfoto av born under tre år, er dette noko politiet ikkje kan hjelpe med. Likeeins dersom du skal ha passfotoet til noko anna enn pass - til dømes yrkesbevis, visum, kursbevis, jaktlisensar med meir.  I slike situajsonar kan eg hjelpe deg. Eg tek passfoto til alle formål. Meir informasjon om passfoto finn du på på her på politiet.no.


Ta kontakt dersom eg kan hjelpe deg!

Pratast!


Marit Sletten

Org.nummer:  913 426 495

Post-og besøksadresse:   Øvergrendsvegen 119, 2686 Lom

Mobil: 41429596

E-post: marit-sletten@hotmail.com

Copyright © Marit Sletten    Foto: Marit Sletten