BRYLLAUP

Bryllaup ♥

 

Dette er ei stor hending som ein vil ta vare på minna frå. Å ha med fotograf denne dagen vil ein ikkje angre på. Moglegheitene er mange - alt frå kun bilete av paret etter sermonien til å ha med fotograf heile dagen. Ved heildagsfotografering vil eg vera med frå paret vert pynta, gjennom sermonien, parbilete, mingling, middagen med taler og latter, kakesprettinga ved kaffeen, når brudvalsen vert dansa og inn i dei seine nattetimane.

Her kan du sjå dei ulike pakkene med prisar:

Parbilete gjev 30 bilete i både farge og svart/kvitt (totalt 60 filer). Pris: 4000 kr.

Sermonien + parbilete gjev 40 bilete i både farge og svart/kvitt (totalt 80 filer). Pris: 4600 kr.

Heildagsfoto, max 12 timer. Til dømes frå pynting av brud og brudgom og ut til kaffe og dans etter middag. Dette gjev minst 300 bilete i farge og svart/kvitt (minst 350 filer). Pris: 14 000 kr.

Alle prisar er inkl moms. Reise kjem i tillegg. Andre løysingar er eg òg gjerne med å diskutere.

Copyright © Marit Sletten Foto: Marit Sletten